Vivent Het Andere Wonen zijn kleinschalige projecten geclusterd wonen in de wijk voor mensen met dementie. Een complex bestaat uit 16-20 volwaardige appartementen en een of twee gemeenschappelijke ruimten voor activiteiten en ontmoetingen. Wonen met elkaar in combinatie met servicegerichte dienstverlening en zorg naar behoefte op maat.

De locaties worden gebouwd/ontwikkeld in de sociale huursector en blijven eigendom van een woningbouwcooperatie of particuliere belegger. Vivent Het Andere Wonen richt zich daarom met name op de categorie mensen met een inkomen onder of net boven de sociale huurinkomensgrens (€ 35.740,-), omdat in dit segment de vraag groot is en het aanbod klein is.

Vivent Het Andere Wonen exploiteert de komende tijd nog meer nieuwe vestigingen in de gemeenten rondom ‘s-Hertogenbosch. Via deze site houden we u op de hoogte.

Wilt u informatie over onze vestigingen?
Neem contact met ons op!

Vivent Het Andere Wonen de Compagnie
Laurens en Marianne Pelk
T: 06 – 36 06 67 29
E: compagnie@hetanderewonen.nl

Vivent Het Andere Wonen Schijndel (opent april 2017 in de wijk Hoevenbraak/Hulzenbraak Schijndel Zuid)
René en Anne-Marie Looman
T: 06 – 22 76 58 51
E: schijndel@hetanderewonen.nl