U veilig voelen in uw eigen woonsituatie is heel belangrijk. Dat realiseren we ons bij Vivent Het Andere Wonen zeer goed. Dat geldt niet alleen voor u, maar ook zeker voor uw naasten. Zij kiezen altijd voor voldoende veiligheid in uw omgeving als er sprake is van dementie. De appartementen zijn veilig en herkenbaar voor u. Uw naasten en zorgmedewerkers van Vivent Het Andere Wonen kunnen altijd binnen. De voordeuren worden voorzien van een toegangscontrole/deurstandsignalering.

In onze wooncomplexen Vivent Het Andere Wonen werken we met domotica (techniek in de zorg) om de veiligheid voor u te vergroten. Maar daarnaast bieden we juist u als bewoner hiermee ook de maximale vrijheid (vrijheidsverruimend). Een vorm van domotica is het inzetten van leefcirkels in het gebouw. We geven u hiermee de vrijheid en ruimte die past bij uw belevingswereld en de mogelijkheden van u als bewoner. Veiligheid zal daarbij voorop staan. We betrekken de buurt actief bij de veiligheid van uw woon-leefomgeving.

Daarnaast voldoen de appartementen uiteraard aan de eisen van WoonKeur en hebben voldoende draaicirkel, geen drempels etcetera.