Kansen voor ondernemers in de zorg

De overheid streeft naar meer marktwerking in de zorg. Vlot inspelen op veranderingen in de maatschappij is voor grote organisaties lastig, omdat ze te maken hebben met langlopende verplichtingen; denk aan huur- en arbeidscontracten. Voor u als ondernemer ligt dat anders. Vivent wil samen met ondernemersparen in ’s-Hertogenbosch en de omliggende gemeenten Vivent Het Andere Wonen ontwikkelen/exploiteren. Waardig en liefdevolle zorg, gastvrijheid en servicegerichtheid zijn hierbij de speerpunten.
Je woont als ondernemersduo zelf ook in het complex en kan zo de continuïteit en herkenbaarheid borgen en zo de veiligheid, nabijheid van dienstverlening en zorg op maat bieden zoals de bewoner vraagt.

Verdiensten

Je huurt het complex van Vivent Het Andere Wonen en verhuurt volwaardige appartementen aan mensen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte. Je inkomsten bestaan uit een vergoeding voor de basiszorg die je verleent vanuit het persoonsgebonden budget van de bewoner (dagelijkse lichamelijke verzorging, het schoonhouden van de woning, de verstrekking van maaltijden, koffie en thee, ondersteuning bij het opstaan) en de opbrengst van aanvullende diensten zoals passende activiteiten, een boodschappendienst, een hondenuitlaatservice of het wassen van kleding.

Vivent helpt je op weg

Geen ervaring als ondernemer? Geen startkapitaal? Geen nood! Vivent helpt je op weg. Zo lenen we je geld om de gemeenschappelijke ruimte in te richten en te kunnen starten. Wat krijg je nog meer van ons:

  • een doordacht woon- zorgconcept
  • een uitgewerkte franchiseformule met een merknaam, logo en huisstijl
  • begeleiding in het opzetten en exploiteren van het wooncomplex
  • hulp bij het opstellen van contracten
  • hulp bij het werven van bewoners
  • de mogelijkheid om personeel van Vivent in te huren
  • de mogelijkheid om ondersteunde diensten (zoals administratie, communicatie, personeelszaken) van Vivent in te huren
  • toegang tot een platform waarin alle ondernemers van VIVENT Het Andere Wonen-complexen kennis en ervaring met elkaar delen
Interesse

Stuur je CV naar info@hetanderewonen.nl of bel voor meer informatie (088 -163 72 50) en vraag naar Arno van den Berg.