Vivent Het Andere Wonen geeft haar zorg vanuit de visie belevingsgerichte zorg. Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk uw eigen levensritme behoudt. En dat de ruimte waarin u woont en leeft zo groot mogelijk is. Dit bieden we volgens het concept leefcirkels.

Vrij bewegen
Het uitgangspunt is dat Vivent Het Andere Wonen voor iedereen die er woont en werkt toegankelijk is. Dat houdt in dat alle deuren open zijn, behalve de buitendeur (hoofdingang) en de voordeur van de appartementen, zoals u thuis ook gewend bent. Er zijn cirkels, waarbinnen de bewoners met dementie kunnen wonen en leven. Het hangt af van uw persoonlijke situatie binnen welke leefcirkels u zich vrij kunt bewegen. Dat wordt in overleg met u, uw naasten en zorgprofessionals besproken en vastgelegd in uw persoonlijke afspraken. Uw veiligheid staat daarbij centraal en is ons uitgangspunt.

Domotica
Vivent maakt gebruik van speciale sleutelbandjes en domotica (techniek in de zorg). Het concept leefcirkels wordt al langer door Vivent toegepast bij het woonzorgcomplex Vivent Berlerode.