Vivent Het Andere Wonen

Steeds meer ouderen hebben behoefte aan ondersteuning, maar ze willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Een loffelijk streven waar de overheid graag haar medewerking aan verleent. Niet alleen uit respect voor de wensen van deze mensen, maar ook omdat intramurale zorg (verpleeghuiszorg) veel duurder is dan ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen en deels zelfredzaam zijn.

Om tegemoet te kunnen komen aan deze groeiende vraag start Vivent Het Andere Wonen.

Het gaat om kleinschalige projecten geclusterd wonen in de wijk voor mensen met dementie of een andersoortige ondersteuningsvraag. Een project bestaat uit 16-20 volwaardige appartementen en een of twee gemeenschappelijke ruimten voor activiteiten en ontmoetingen. Wonen met elkaar in combinatie met servicegerichte dienstverlening en zorg naar behoefte op maat. De mensen met dementie kunnen met of zonder partner in hun eigen wijk blijven wonen. Daar biedt Vivent Het Andere Wonen diverse diensten, activiteiten en services aan die men naar eigen behoefte en onder eigen regie af kan nemen. Dit kan zijn in de eigen woning, de gemeenschappelijke ruimten of de tuin. Door de toepassing van domotica hebben de bewoners maximale bewegingsvrijheid zonder dat hun veiligheid in gevaar komt. Geclusterd wonen zorgt voor veiligheid, geborgenheid en er is 24/7 zorg in huis.

De woningen worden gebouwd in de sociale sector door (en blijven eigendom van) een woningcorporatie of particuliere belegger. Elk project wordt gerund door een ondernemerspaar, dat ook in het cluster woont. De ondernemers sluiten met de bewoners een huur-, zorg- en dienstencontract.

 

vivent02

Bewoner houdt regie

U als bewoner blijft wonen in uw oude, vertrouwde omgeving. De sociale contacten blijft u behouden. Hobby’s en andere activiteiten kunt u zoveel mogelijk blijven doen. Biljarten of een kaartje leggen: het kan allemaal doorgaan. Ook kan u hier als echtpaar samen blijven wonen, wat in de huidige woonzorgcomplexen niet mogelijk is. U huurt als bewoner uw appartement van de ondernemers Vivent Het Andere Wonen. Samen kijkt u welke diensten, services en zorg op maat bij u nodig zijn. Denk hierbij aan de dagelijkse lichamelijke verzorging, het schoonhouden van de woning, de verstrekking van de maaltijden, koffie en thee, ondersteuning bij het opstaan, een boodschappendienst, hondenuitlaatservice, deelnemen aan leuke activiteiten of het wassen van uw kleding. Uw wens staat centraal. Samen kijkt u wanneer en op welke manier uw wensen worden ingezet, de regie blijft bij u!

Samen proberen we het beste uit uw dag te halen, iedere dag weer.

 

 vivent05

Vivent

Vivent vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een goed antwoord te hebben op de toekomstige vraag. Die vraag ligt niet bij groei van verpleeghuiszorg maar in kleinschalige voorzieningen. Vivent is in de Bossche regio een grote zorgaanbieder binnen de V&V-sector en wil door de aanbieding van kleinschalige zorg haar eigen klanten een goed alternatief bieden. Hierdoor heeft Vivent een sluitende keten: van thuiszorg, revalidatie, kleinschalig wonen, specialistische zorg tot geclusterde vormen van dienstverlening. Voor iedere persoon een passende woonvorm met zorg op maat. De vorm en de plaats zijn komen op de tweede plaats, de wens van de bewoner staat voorop!