Dementie is een verzamelnaam

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes die de hersenen aantasten en waardoor iemand steeds verder achteruitgaat in functioneren. Er zijn meer dan vijftig vormen van dementie. De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer zeventig procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Andere veelvoorkomende vormen van dementie zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.

Alle vormen van dementie leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Dementie is een chronische hersenaandoening. Mensen met dementie doorlopen hun ziekte in verschillende fasen. Hoe een dementie begint en zich ontwikkelt, hangt af van de vorm van dementie, maar ook het karakter, de ervaring en de levensgeschiedenis van de persoon.

Dementie is progressief en onomkeerbaar.

Eerste verschijnselen

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Meestal kaart de partner of familielid het zogenaamde ‘niet pluis gevoel’ aan. Aanleiding zijn vaak subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter.

Extra inspanning
De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele gedragsveranderingen. Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie extra inspanning: een televisie-uitzending, een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen.

Iemand met dementie krijgt bijvoorbeeld moeite met:
– zich iets herinneren wat kort geleden is gebeurd;
– zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden;
– zich oriënteren;
– het juiste woord vinden;
– nieuwe dingen leren;
– zijn emoties onder controle houden;
– beslissingen nemen;
– rekenen en met geld omgaan.

Vergeetachtig of dementie?

Vergeetachtigheid en dementie zijn twee verschillende dingen. Bij vergeetachtigheid kun je je tijdelijk iets niet meer herinneren. Bij dementie kun je de informatie die je in je geheugen zoekt echt niet meer vinden en krijg je steeds grotere geheugenproblemen. Ter vergelijking: boodschappen doen met een lijstje is heel normaal; een spiekbriefje moeten maken om de namen van je kinderen en kleinkinderen te onthouden, kan wijzen op dementie.

Wil je hier meer over weten of je geheugen testen? Check dan de geheugentest.

Dementie en (jonge) leeftijd

Dementie komt voornamelijk voor op oudere leeftijd. Na het 65e jaar verdubbelt ieder jaar de kans op het krijgen van een of andere vorm van dementie.

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen 40 en 65 jaar. De problemen worden op deze jonge leeftijd vaak niet herkend. Dat leidt tot veel onzekerheid en onbegrip. Gemiddeld duurt het ruim vier jaar voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Je kunt dementie op jonge leeftijd aan een aantal signalen herkennen. Hoe eerder er helderheid ontstaat over de oorzaak van de problemen, hoe sneller er passende hulp gezocht kan worden.

Zorgpartners en vernieuwingen in de zorg voor dementie

Vivent Het Andere Wonen werkt samen met zorgpartners met kennis van dementie in de direct omgeving van de vestigingen. Mocht naast onze professionals extra gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan zullen onze professionals dit voor u regelen.

Continu blijven wij onze kennis verrijken met de nieuwste inzichten en technologie op het gebied van dementie. Dit doen we door scholing en nauwe samenwerking met de juiste zorgpartners en leveranciers in de dementiezorg.